riskettan-motorcykel-banner-image

Riskettan motorcykel

Riskettan-Motorcykel-Image

Riskutbildning del I för motorcykel är en teoretisk 3 timmar kurs som är obligatorisk för den som ska ta motorcykel-körkort. Kursen behandlar risker som är speciella för motorcyklister och ger kunskap om beteenden som är riskfyllda och förbättrar elevens attityder till dessa. Riskettan MC ger förutom faktaförmedling stort utrymme åt eleven att diskutera och reflektera. Kursen görs gärna tidigt i MC-utbildningen på Mårtens trafikskola.

Riskutbildning del II för motorcykel är en praktisk 4,5 timmar kurs som är obligatorisk för den som ska ta motorcykel-körkort. Risktvåan MC belyser riskerna med motorcykelkörning, vanliga olyckssituationer och farliga beteenden samt möjligheterna att undvika risker. Den innehåller praktiska styr-och bromsövningar och för att kunna göra den krävs det att man kan köra motorcykel d.v.s. den ska göra i slutet av MC-utbildningen. Risktvåan MC görs på Gillinge trafikövningsplats.

KOMMANDE HÄNDELSER